Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

φίλε

 


Αν σταθείς 
..
σ' έναν άνθρωπο
...
θα ζεσταθείς

(foto by me)