Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

"...look away look away Lucifer..."
 Διθύραμβος το στήθος σου
Αγέρωχο
Αδούλευτο
Με παρρησία στέκει

Ρώμη
 Αψίδα θριάμβου
   Πύλη του Άδου

Να το διατρέξω σημειωτόν
  Το γιοφύρι
     του στήθους σου γρίλε


*
(foto by net)

Δεν υπάρχουν σχόλια: