Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

"παραλυμένη δύναμη""...
Κι αποφεύγουμε τα λόγια
Μαζεμένοι στην άκρη του φουσκωμένου ποταμού


Χωρίς βλέμμα, εκτός
Αν ξαναφανούν τα μάτια
Σαν τ' άστρο το αιώνιο
Το εκατόφυλλο ρόδο
Της δειλινής βασιλείας του θανάτου
Η ελπίδα μόνο
Άδειων ανθρώπων.


Γύρω - γύρω όλοι
Στη μέση το φραγκόσυκο φραγκόσυκο
Γύρω - γύρω όλοι
Στις πέντε την αυγή.


Άνάμεσα στην ιδέα
Και στο γεγονός
Ανάμεσα στην κίνηση
Και στην πράξη
Η σκιά πέφτει

Ότι Σου έστιν η Βασιλεία


Ανάμεσα στη σύλληψη
Και στη δημιουργία
Ανάμεσα στη συγκίνηση
Και στην ανταπόκριση
Η σκιά πέφτει

Είναι η ζωή μακριά πολύ


Ανάμεσα στον πόθο
Και στο σπασμό
Ανάμεσα στη δύναμη
Και στην ύπαρξη
Ανάμεσα στην ουσία
Και στην κάθοδο
Η σκιά πέφτει

Ότι Σου εστίν η Βασιλεία


Ότι Σου εστίν
Είναι η ζωή
Ότι Σου εστίν η


Έτσι τελιώνει ο κόσμος
Έτσι τελιώνει ο κόσμος
Έτσι τελιώνει ο κόσμος
Όχι μ' ένα βρόντο μα μ' ένα λυγμό."


-στίχοι Θ.Σ.Έλιοτ-


(fotos by me/ Athens Biennale 2011)