Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

οι διαστάσεις

η διαφορά ανάμεσα στην ιδέα και την πραγματικότητα 
είναι το άπειρο που μπορεί να μηδενιστεί
 ..
σε αυτή την φάση κινούμαστε 
για την δραστηριοποίηση των θεωριών
δια μέσου της βάσης

(art Giger)