Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

ΤΙ-ΜΩΡΙΑ!


δεν είσαι εσύ το ΈΝΑ απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το δυο απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το τρια απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το τεσερα απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το πεντεαπ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το έξι απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το επτα απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το οχτώ απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το εννια απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το δέκα απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το έντεκα απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το δώδεκα απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το δεκατρία απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το δεκατέσερα απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το δεκαπέντε απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το δεκαέξι απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το δεκαεπτά απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το δεκαοκτώ απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το δεκαεννιά απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το είκοσι απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το εικοσιένα απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το εικοσιδύο απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το είκοσιτρία απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το εικοσιτέσερα απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το εικοσιπέντε απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το είκοσιέξι απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το εικοσιέπτά απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το εικοσιοκτώ απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το είκοσιεννιά απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το τριάντα απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το τριανταένα απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το τριάνταδύο απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το τριαντατρία απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το τριάντατέσερα απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το τριανταπέντε απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το τριάνταέξι απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το τριανταεπτά απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το τριάνταοκτώ απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το τριανταεννια απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το σαράντα απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το σαρανταένα απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το σαράνταδύο απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το σαραντατρία απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το σαράντατέσερα απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το σαρανταπέντε απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το σαράνταέξι απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το σαρανταεπτά απ τα εκατό, δεν είσαι εσύ το σαράνταοκτώ απ τα εκατό, δεν είσαι εσυ το σαρανταεννιά απ τα εκατό, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΟΥ ΜΙΣΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΙ!!!!!!!!!!!!!!
- είσαι κάτι παραπάνω, α!± -


(art Stathis Kosmas)

2 σχόλια:

jimank1hc είπε...

"δεν είσαι τ' άλλο μου μισό εγώ μισώ ότι χωρίζει είσαι το άλλο μου εγώ αυτό που γουργουρίζει"

γρρρρρρρ
:-PPPPP

pandiony είπε...

Tzimi!!!!!!!!
μου!!
είσαι είσαι είσαι μπαμ!

..
ακριβώς αυτό έμαθα κι εγώ μετα απο τόση τιμωρία!

που το βρήκες βρε θεε!