Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

ΘΕ-Ι-ΑΤΡΙΚΟ


αγέρας απλώθηκε ο καπνός
κατάρες του Πλούτωνα έρενε
ο Ήλιος το φεγγάρι κι αυτός

κρόταλα βροντούσε μαραίνοντας
τα άστρα που συνενώνονταν όπως
όπως γραμμές χαραγμένες σε χέρια