Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009

rule te cuse nai moi
'i am an adict,
internet adict'


(fofooto by dird moi/Nantes-Rennes]

Δεν υπάρχουν σχόλια: